facebook_pixel
 
Author Archives:

Бени

Защита на личните данни

Събиране и обработка на лични данни

Личните данни са информация, която служи за твоятаа идентификация, т.е. име, телефонен номер, електронен или пощенски адрес. www.misli.bg не събира лични данни от теб, освен ако ти не ги предоставиш в специални случаи, например когато поръчваш продукти или се записваш за безплатно обучение. С предоставянето на личните си данни при регистрация в онлайн магазина или записване за безплатно обучение, ти се съгласяваш да получаваш съобщения по e-mail относно текущи търговски предложения, промоции, новини и организирането на събития и кампании с маркетингова цел.

Използване и съхраняване на личните данни

www.misli.bg ще използва личните ти данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да ти предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с теб.  www.misli.bg няма да продава твоите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на  www.misli.bg са длъжни да опазват поверителността на твоите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

Свобода на избора

Ти контролираш информацията, която предоставяш на  www.misli.bg за себе си. Ако обаче избереш да не споделиш тази информация с  www.misli.bg, имай предвид, че е възможно да нямаш достъп до някои области на сайта.

Автоматично записвана информация

Когато осъществяваш достъп до Интернет сайта на  www.misli.bg, автоматично (не като част от регистрацията) се записват някои общи не лични данни (използван Интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Твоите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.
“Бисквитки”

“Бисквитките” (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на твоя твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ти следващия път, когато посетиш Интернет страницата на  www.misli.bg.  www.misli.bg използва “бисквитки” единствено, за да събира информация относно ползването на нашия сайт.

Сигурност

www.misli.bg отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните ти данни. Твоите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

Непълнолетни лица

www.misli.bg съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни на сайта на  www.misli.bg без разрешението на своите родители или настойници.  www.misli.bg никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.

Връзки към други Интернет сайтове

Това изявление за защитата на поверителността се отнася за сайта, www.misli.bg, която се разработва от  www.misli.bg. Под-страниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат изявлението за защита на поверителността. Когато напускаш сайта на  www.misli.bg, моля, потърси и прочети изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.

Уведомление за промени

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в изявлението за поверителност, на главната страница и на други места, каквито сметнем за подходящи.

 

Политика за поверителност

Получаване на бюлетин

На нашия уебсайт можете да се абонираш за бюлетин. Данните, предоставени при абониране, ще бъдат използвани само и единствено за изпращане на бюлетина. Можеш да прекратиш по всяко време абонамента си, чрез предвидената възможност за отказ, която всеки имейл съдържа.

За да потвърдиш съгласието си за получаването му и за обработка на личните ти данни за тази цел, запознай се в подробности с това кои сме ние и какви са целите и сроковете, за които обработваме личните ти данни.

С даване на своето съгласие за регистрация за получаване на бюлетин, се съгласяваш  Юли Тонкин ЕООД, BG204167511, ГР. СОФИЯ, УЛ. ГОРСКА ПЪТЕКА 4, ТЕЛ.: +359 885 733 171, наричани ЮЛИ ТОНКИН или Администратора, да използва предоставените от теб лични данни – електронна поща и IP адрес – с цел да ти изпраща бюлетин с актуална информация за нови статии и видеа, предстоящи събития, книги и/или дейности на ЮЛИ ТОНКИН. Ще можеш по всяко време да оттеглиш съгласието си за получаване на бюлетин, като се отпишеш от абонамента си чрез линка „Отпиши ме“ в долната част на всяко съобщение или като ни пишете на адрес july.tonkin@misli.bg

При обработването на лични данни ЮЛИ ТОНКИН спазва законовата и подзаконовата нормативна уредба, приложима в България във връзка със защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

 

Основание и цели на обработване на личните данни, събирани за изпращане на бюлетина:

Личните ти данни ще бъдат обработвани и съхранявани от Администратора на следните основания: даденото от теб изрично съгласие за обработване на личните ти данни за целите и в сроковете, посочени в настоящите правила, както и осъществяване на комуникация с цел изпращане на търговски бюлетин.

Личните ти данни ще бъдат използвани от Администратора на територията на Република България и същите няма да бъдат предавани на трети лица, освен на: автоматизираната маркетинг платформа MailChimp с оглед изпращане на бюлетина; на дружествата, управляващи съответните плъгин или социална мрежа, които решиш да използваш сам; както и на Google, с оглед осъществяване на уеб анализ. На последните се предоставя информация само за IP адрес и за лог, с цел осъществяване на анализа.

Личните ти данни ще бъдат съхранявани според законовите изисквания за защита на личните данни в електронен формат в следния, поддържан от Администратора електронен регистър: „Регистър Юли Тонкин“ за не повече от минимално необходимия срок за тази цел след отписването ти.

 

Обработване на лични данни с цел пазаруване през онлайн магазина и посещение на уебсайта

На нашия уебсайт можеш да пазаруваш онлайн. Може да използваш тази услуга с или без регистрация. Данните, предоставени и в двата случая, ще бъдат използвани само и единствено с цел осъществяване дейността по поръчката. Допълнително имаш възможност да се абонираш за нашия бюлетин, като недаването на съгласие за това по никакъв начин не пречи да станете клиент на нашия онлайн магазин.

Моля, преди да се регистрираш, да се запознаеш в подробности с това кои сме ние и какви са целите и сроковете, за които обработваме личните ти данни.

При обработването на лични данни ЮЛИ ТОНКИН спазва законовата и подзаконовата нормативна уредба, приложима в България във връзка със защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

 

Сключване на договор:

С натискането на бутон „Регистрация“ или “Вземи” , ти извършваш електронно изявление, с което сключваш договор с Нас при тези Условия и се задължаваш да ги спазваш. Преди натискането на бутона „Поръчка“ имаш възможност да прегледаш и редактираш посочената от теб информация. Ти приемаш, че електронните изявления към ЮЛИ ТОНКИН и електронните изявления от ЮЛИ ТОНКИН към теб се считат за подписани с обикновен електронен подпис съобразно чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, със силата на саморъчен подпис.

С даване на своето съгласие за регистраия  и завършване на поръчка се съгласяваш Юли Тонкин ЕООД, BG204167511, ГР. СОФИЯ, УЛ. ГОРСКА ПЪТЕКА 4, ТЕЛ.: +359 885 733 171, наричано за краткост ЮЛИ ТОНКИН, да ползва предоставените от теб лични данни – електронна поща, име, фамилия, адрес (държава, град/село, пощенски код), телефон. В случай че искаш фактура, трябва да дадеш изрично съгласие ЮЛИ ТОНКИН да използва необходимите за издаването й данни.

Като допълнение ЮЛИ ТОНКИН съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час и IP адрес)., както и поддържа лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, както и идентификация на получателя. При обработката на личните ти данни няма да бъдеш обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

 

Цели на обработване:

Личните ти данни ще бъдат обработвани и съхранявани за цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на услугите по осъществяване на поръчката ти; за цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на ЮЛИ ТОНКИН и цeли, свързани със спазване на законовите задължения на ЮЛИ ТОНКИН.

 

Цел: Сключване и изпълнение на договор:

Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между теб и ЮЛИ ТОНКИН, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по осъществяване на поръчката ти. В допълнение тези цели включват комуникацията с теб, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на услугите и/или уведомяването ти за промени в предоставяните услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

 

Цел: Легитимен интерес:

Това са цели, свързани със законните интереси на ЮЛИ ТОНКИН, като: осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от твоя страна и от страна на другите потребители; поддръжка и администриране на Услугите; разрешаване на възникнали спорове; установяване и предотвратяване на злонамерени действия; откриване и разрешаване на технически проблеми или проблеми с функционалността; развитие и подобряване на Услугите; осъществяване на комуникация с теб, включително по електронен път, по важни въпроси, свързани с Услугите; осъществяване и закрила на правата и законните интереси на ЮЛИ ТОНКИН, включително и по съдебен ред. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

 

Цел: Законови задължения:

Целите, свързани със спазване на законовите задължения на ЮЛИ ТОНКИН, включват: изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи; осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи при изпълнение на законовите задължения на ЮЛИ ТОНКИН да те уведомява за различни обстоятелства, свързани с твоите права, с предоставяните Услуги, със защитата на данните ти и др.

Срокът, за който ще бъдат обработвани твоите данни е не повече от минимално необходимия за тази цел след приключване на всички дейности по осъществяване на поръчката ти. С цел подсигуряване на надеждността на услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на пазене на Backup (резервно копие) на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 60 дни

Вашите лични данни ще бъдат обработвани изцяло на територията на Република България и няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случай че: си поискал доставка на поръчаната от теб стока извън територията на Република България; при уеб анализ, извършван от Google; ако използваш плъгини или социалните мрежи, при условия уредени по-долу.

В случай на поискана доставка, част от данните ти – имена, адрес и телефон – ще бъдат предоставени на Рапидо, които ще извършат доставката. С политиката за обработване на лични данни на Рапидо може да се  запознае[  ТУК.

Други случаи, в които твоите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, са: само когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили твоето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на ЮЛИ ТОНКИН.

Личните ти данни ще бъдат съхранявани според законовите изисквания за защита на личните данни в електронен формат в следния поддържан от Администратора електронен регистър: „Поръчки“ за срок не повече от минимално необходимия за тази цел след приключване на всички дейности по осъществяване на поръчката ти.

 

Твоите права:

Можеш да получиш информация от Администратора за съхраняваните от него твои лични данни по всяко време и имаш правото на достъп до тях.

Можеш да поискаш личните ти данни да бъдат коригирани по всяко време в случай на неточност и/или несъответствие.

Запознат съм със задължението си да уведомя Администратора за всяка промяна в личните ми данни.

Можеш да поискаш изтриване на твоите лични данни или да изискаш от Администратора ограничаване на обработването.

Имаш право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхранението на личните ти данни пред Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2., която е надзорен орган в Република България.

Имаш право по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, въз основа на легитимния интерес.

В случай на нарушение на сигурността на личните ти данни, ако има вероятност нарушението да породи висок риск за правата и свободите ти, съгласно вътрешните правила на Администратора, ще бъдеш уведомен за същото.

Имаш право да поискаш да получите личните си данни, които си предоставили и които се отнасят до теб, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по своя преценка.

В случай че обработваме личните ти данни поради дадено от теб съгласие при записването ти за получаване на бюлетин или безплатен материал, то тогава може да оттеглиш същото по всяко време.

 

За осъществяване на всяко едно от тези права е нужно да се изпрати искане по ел. поща, формулирано в свободен текст и адресирано до Длъжностното лице по защита на данните на ЮЛИ ТОНКИН на следния електронен адрес: events@misli.bg или на място в гр. СОФИЯ, УЛ. ХМЕЛ 11. Формулировката на искането е свободна, но следва да съдържа следната информация:

1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

2. описание на искането;

3. предпочитана форма за комуникация – по електронна поща или на хартиен носител, както и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Използване на собствени бисквитки

За да направим посещението на нашия уебсайт атрактивно и да дадем възможност за използването на определени функции, в различни страници ние използваме така наречените бисквитки. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на твоето устройство. Някои от използваните от нас бисквитки се изтриват в края на сесията на браузъра, т.е. след като го затвориш (така наречените бисквитки за сесия). Други бисквитки остават на твоето устройство и позволяват на нас или на нашите партньорски компании да разпознаваме твоя браузър при следващото ти посещение (така наречените постоянни бисквитки). Посредством бисквитките не може нито да се получи достъп до други файлове на компютъра ти, нито да се научи имейл адреса ти. Правното основание за обработка на лични данни при използване на бисквитки е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

Бисквитките се запаметяват на твоето устройство и ти можеш изцяло да контролирате тяхното използване. Чрез промяна в настройките на интернет браузъра можеш да деактивираш или ограничиш прилагането на бисквитки. Запаметените вече бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да става и автоматично. Ако бисквитките бъдат деактивирани за нашия уебсайт, може да не бъдеш в състояние да използвате всички функции в пълния им обхват.

 

Контрол на бисквитите в браузъра

Ако впоследствие не искаш да събираме и анализираме информация относно твоето посещение, можеш по всяко време да се откажеш от това.

За техническото осъществяване на този отказ втвоя браузър се поставя съответния маркер в положение Off. Тази бисквитка служи единствено за регистрирането на твоя отказ. Моля имай предвид, че поради технически причини бисквитките могат да се използват само за браузъра, от който са зададени. Ако изтриеш бисквитките или използвате друг браузър или устройство, трябва отново да зададеш желания от теб избор.

 

Предаване на личните данни на трети лица

Ние използваме MailChimp като наша автоматизирана маркетинг платформа. Давайки съгласието си тази информация да бъде препратена на MailChimp за обработване в съответствие с Правилата за поверителност на MailChimp. Към днешна дата The Rocket Science Group LLC е организацията, която притежава платформата за управление на имейл кампании, която използваме. Тя е базирана в САЩ. Това означава, че твояите лични данни се съхраняват и обработват на сървъри на платформата, които се намират на територията на САЩ, която се приема от ЕС като държава, която гарантира адекватна степен на защита за личните данни, които се предават към организации в САЩ, включени в списъка към Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ. The Rocket Science Group LLC е включена в този списък, което осигурява защита на личните ти данни в САЩ съгласно всички приложими изисквания на европейското законодателство.

 

Уеб анализ с Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics – услуга за уеб анализ на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics използва т.нар. бисквитки, т.е. текстови файлове, запаметявани на твоя компютър, за да се позволи анализ на твоето използването на уебсайта. Информацията, събирана чрез бисквитките за твоето използване на този уебсайт, обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Нашият сайт използва Google Analytics с разширението „анонимизирано IP“. Това означава, че в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по споразумението за Европейско икономическо пространство, твоят събран от бисквитките на Google-Analytics IP адрес ще бъде отрязан от Google преди предаването му в САЩ. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще се предава към сървър на Google в САЩ и ще бъде отрязан там. По поръчка на ЮЛИ ТОНКИН Google използва тази информация, за да оценява твоето използване на уебсайта, да изготвя доклади за дейности на уебсайта и да предоставя на оператора на уебсайта допълнителни услуги, свързани с използването на уебсайта и Интернет. IP адресът, изпращан от твоя браузър в контекста на Google Analytics, няма да бъде сливан с другите данни от Google.

Можеш да предотвратиш записването на бисквитки чрез съответна настройка в софтуера на твоя браузър; моля, имай предвид, че в този случай може да не бъдеш в състояние да използваш всички функции, предлагани от този уебсайт. Можеш да предотвратиш събирането и обработването на данните, получени чрез бисквитките и отнасящи се до твоято използване на уебсайта (включително твоя IP адрес), като изтеглиш и инсталираш плъгин за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Детайлна информация за условията на ползване и защитата на данни ще намерите на www.google.com/analytics/terms/de.html или на www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Правно основание за обработката на лични данни при използване на бисквитки е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

 

Използване на функцията на Google Inc. ремаркетинг или „Подобни целеви групи“

На уебсайта ЮЛИ ТОНКИН използва функцията ремаркетинг или „Подобни целеви групи“ на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Посредством тази функция ЮЛИ ТОНКИН може целенасочено да показва реклама на посетителите на уебсайта, персонализирана според интересите им, когато те посещават други уебсайтове в дисплейната мрежа на Google. За извършване на анализ за използването на уебсайтовете, който формира основата за създаването на рекламните съобщения според интересите, Google използва така наречените бисквитки. За тази цел Google запаметява малък файл с последователност от числа в браузърите на посетителите на уебсайта. Посредством това число се регистрират посещенията на уебсайта, както и анонимизираните данни за използването на уебсайта. Това не извършва запаметяване на лични данни на посетителите на уебсайта. Посетиш ли след това друг уебсайт в дисплейната мрежа на Google, ще ти бъдат показани вмъкнати рекламни съобщения, за които с голяма вероятност ще бъдат взети предвид посетените преди това продуктови и информационни рубрики. Допълнителна информация за Google ремаркетинг, както и декларацията за защита на данните на Google, можеш да видиш на:

http://www.google.com/privacy/ads/.

Можеш да деактивираш трайно използването на бисквитки от Google, като последваш долния линк и изтеглиш и инсталираш предоставения там плъгин: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Алтернативно можеш да деактивираш използването на бисквитки от трети доставчици, като отвориш страницата за деактивиране на Инициатива за мрежова реклама (Network Advertising Initiative) от http://www.networkadvertising.org/choices/ и приложиш поместената там допълнителна информация за отказ.

Правно основание за обработката на лични данни при използване на бисквитки е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

 

Doubleclick от Google

Doubleclick (двоен клик) от Google е услуга на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Doubleclick на Google използва бисквитки, за да ти представя важни за теб рекламни съобщения. При това твоят браузър получава псевдонимен идентификационен номер (ID), за да провери кои рекламни съобщения се включват в твоя браузър и кои биват извиквани. Бисквитките не съдържат лична информация. Използването на DoubleClick бисквитки дава възможност на Google и партньорските му уебсайтове за показване на рекламни съобщения въз основа на предишни посещения на нашия или на други уебсайтове в интернет. Събраната чрез бисквитките информация се предава от Google за оценка на сървър в САЩ и се запаметява там. Предаване на данни чрез Google на трети страни се осъществява само въз основа на законови разпоредби или в рамките на поръчка за обработка на данни. Google в никакъв случай няма да обединява твояите данни с други данни, събирани от него.

Можеш да предотвратиш запаметяването на бисквитки чрез съответна настройка на софтуера на браузъра; искаме да ти обърнем внимание, че в този случай може да не бъдеш в състояние да използваш всички функции, предлагани от нашия уебсайт. Допълнителна информация за защитата на данни при DoubleClick ще намериш тук: https://www.google.com/intl/de/policies/. . Можеш да предотвратиш събирането и обработването на данните, получени чрез бисквитките, като от линка https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de изтеглиш и инсталираш наличния там плъгин за браузър под настройка на рекламни съобщения, разширение за деактивиране на DoubleClick.

Правно основание за обработката на лични данни при използване на бисквитки е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

 

Социални мрежи и социални плъгини

Чрез нашите страници в социалните мрежи ти предлагаме обстойно персонално съдействие. Ако ни изпратиш запитване през една от тези социални мрежи, ние го препращаме към компетентния отдел. Данните се използват само за отговор на запитването ти и не се препращат на трети страни. Правното основание за обработката на лични данни в рамките на обработка на запитването ти е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR. За да можеш да осъществиш контакт с нас през социалните мрежи, трябва да имаш регистрация в тях. За тази цел компаниите, стоящи зад всяка от тях, обработват личните данни при нужда. Ние нямаме влияние върху вида, обхвата и обработката на тези данни.

 

Използване на Facebook плъгини

Нашият уебсайт използва социалния плъгин (плъгини) на социалната мрежа Facebook, като администратор за Facebook на личните данни на лица от ЕС е Facebook Ireland Ltd.,4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, а обработващ е Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Информация за плъгините на Facebook и как изглеждат те, можеш да видиш тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Когато се свържете със страница от нашия уебсайт, която съдържа такъв плъгин, твоят браузър ще установи директна връзка със сървърите на Facebook. Плъгините предават тяхното съдържание от Facebook директно на твоя браузър и го интегрират с уеб страницата. Чрез това интегриране Facebook получава информация, че твоят браузър е извикал съответната страница от нашия уебсайт, дори и ако нямаш профил във Facebook или ако точно в момента не си вписан във Facebook. Тази информация (включително твоят ІР адрес) се предава от твоя браузър директно на сървър на Facebook в САЩ и се съхранява там. Ако си вписан във Facebook, Facebook може да свърже твоето посещение на нашия уебсайт директно с твоя профил във Facebook. Когато взаимодействаш с плъгини, например напишеш коментар, тази информация също се предава директно на сървър на Facebook и се съхранява там. Освен това информацията се публикува във твоя профил във Facebook и се показва на твоите приятели във Facebook. Обръщаме внимание, че като доставчик на уебсайта ние не получаваме сведение за съдържанието на предаваните данни, както и за тяхното използване от Facebook. Информация относно целта и обхвата на това събиране на данни, по-нататъшната обработка и използване на тези данни от Facebook, както и за съответните ти права и възможности за настройка за защита на личната ти сфера, можеш да намериш в указанията за защита на данните на Facebook: https://facebook.com/policy.php.

Ако не желаеш Facebook да свързва събраните чрез нашия уебсайт данни директно с твоя Facebook профил, преди да посетиш нашия уебсайт ти трябва да излезеш от Facebook. Можеш напълно да предотвратиш зареждането на Facebook плъгини и с Add-Ons за твоя браузър, напр. с „Facebook Blocker” (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

Доколкото при гореописаните данни се касае за лични данни, правното основание за тяхната обработка е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

 

Използване на Google+ и YouTube плъгини

Нашия уебсайт използва социалните плъгини (плъгини) на социалната мрежа Google+ и на YouTube. Двете услуги са собственост на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Информация за Google+ плъгините и как изглеждат те, ще намериш тук: https://developers.google.com/+/plugins.

Когато се свържеш със страница от нашия уебсайт, която съдържа такъв плъгин, твоят браузър ще установи директна връзка със сървърите на Google. Плъгините предават тяхното съдържание от Google директно на твоя браузър и го интегрират с уеб страницата. Чрез това интегриране Google получава информация, че твоят браузър е извикал съответната страница от нашия уебсайт, дори и ако нямаш профил в Google+ или акаунт в YouTube или ако точно в момента не си вписани в Google+/YouTube. Тази информация (включително твоят ІР адрес) се предава от твоя браузър директно на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Ако си вписани в Google+/YouTube, Google може да свърже посещението на нашия уебсайт директно с твоя акаунт. Обръщаме внимание, че като доставчик на уебсайта ние не получаваме сведение за съдържанието на предаваните данни, както и за тяхното използване от Google. Информация относно целта и обхвата на това събиране на данни и по-нататъшната обработка и използване на тези данни от Google, както и за съответните ти права и възможности за настройка за защита на личната ти сфера, можеш да намериш в указанията за защита на данните на Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Ако не желаеш Google да свързва събраните чрез нашия уебсайт данни директно с твоя акаунт в Google+/YouTube, преди да посетиш нашия уебсайт трябва да излезеш от Google+/YouTube. Можеш напълно да предотвратите зареждането на Google плъгини и с Add-Ons за твоя браузър, напр. с блокиране на скриптове „NoScript” (http://noscript.net/).

Правното основание за обработката на лични данни при използване на плъгини е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква б) или буква е) от GDPR.

 

Използване на Instagram плъгини

Нашия уебсайт използва така наречените социални плъгини (плъгини) на Instagram, чиито собственик е Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Плъгините са обозначени с лого на Instagram напр. във формата на „камера Instagram“. Информация за Instagram плъгините и как изглеждат те, ще намериш тук: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Когато се свържеш със страница от нашия уебсайт, която съдържа такъв плъгин, твоят браузър ще установи директна връзка със сървърите на Instagram. Плъгините предават тяхното съдържание от Instagram директно на твоя браузър и го интегрират с уеб страницата. Чрез това интегриране Instagram получава информация, че твоят браузър е извикал съответната страница от нашия уебсайт, дори и ако нямаш профил в Instagram или ако точно в момента не сте вписан в Instagram. Тази информация (включително твоят ІР адрес) се предава от твоя браузър директно на сървър на Instagram в САЩ и се съхранява там.

Ако си вписани в Instagram, то Instagram може да свърже посещението на нашия уебсайт директно с твоя акаунт в Instagram. Когато взаимодействаш с плъгини, например задействаш бутон „Instagram“, тази информация също се предава директно на сървър на Instagram и се запаметява там. Освен това информацията се публикува в твоя акаунт в Instagram и там се показва на твоите контакти.

Информация относно целта и обхвата на това събиране на данни и по-нататъшната обработка и използване на тези данни от Instagram, както и за съответните ти права и възможности за настройка за защита на личната ти сфера, можеш да намерите в политиката за поверителност на Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Ако не желаеш Instagram да свързва събраните чрез нашия уебсайт данни директно с твоя акаунт в Instagram, преди да посетиш нашия уебсайт ти трябва да излезеш от Instagram. Можеш напълно да предотвратиш зареждането на Instagram плъгини и с Add-Ons за твоя браузър, напр. с блокиране на скриптове „NoScript” (http://noscript.net/).

Правно основание за обработката на лични данни при използване на плъгини е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква б) или буква е) от GDPR.

 

Технически мерки за защита

Полагаме големи усилия, за да защитим нашите клиенти, както и абонатите на нашите електронни бюлетини, от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на техните личните данни. За тази цел предприемаме редица технически и организационни мерки, като:

Използваме защитени уебсайтове, през които събираме твоите лични данни;

Събираме личните ти данни чрез потвърждение – въвеждане на данни в уебстраницата ни и натискане на бутон за съгласие и записване.

Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които използваме;

Достъп до личните ти данни в рамките на нашата организация имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани; данните се обработват или се предават на трети лица, за които си информиран и които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.;

Включваме договорни клаузи за поверителност във всички договори, които сключваме със служителите и третите лица, на които възлагаме обработване на личните ти данни;

Съдържание и Първа глава от книгата “проДАВАЙ”

СЪДЪРЖАНИЕ на “проДАВАЙ”

ЧАСТ 1

 • Защо хората купуват
 • Продажба/Мотивация
 • Рекламната индустрия
 • Всеки продава
 • Най-добрите продавачи
 • Изгубеното богатство

ЧАСТ 2

 • Митове и ограничаващи вярвания
 • Изграждане на ограничаващи вярвания
 • Съзнателен избор на Живот
 • Стратегия за Демотивация
 • Стратегия за Успех – Мотивация
 • Лични правила
 • Качествените въпроси
 • Дилъри на време
 • Защо купуваме, 6-те човешки нужди
 • Влияние, 3-те различни мозъка
 • 3-те лица на разбиране
 • Сетивна чувствителност, филтри и карта
 • Метапрограми
 • Тест 1
 • Тест 2
 • Най-важната продажба за всеки ден
 • Комуникация, А, В и К канали
 • Подсъзнанието може всичко, ако…

ЧАСТ 3

 • Бизнес стратегия и модели
 • Проблемът е възможност
 • Разликата между Визия и План
 • 3-те стълба на растеж за всеки бизнес
 • Позициониране
 • Перфектният клиент
 • Фокус и стойност
 • Правилото 80/20 в бизнеса
 • Как да се превърнем в експерт
 • Монетизиране като размяна на стойност
 • Кога цената няма значение
 • Фуния на влиянието
 • Конкуренцията е за динозаврите
 • В кой бизнес си

ЧАСТ 4

 • Умения и навици за успех
 • Упражнение за лична Визия
 • Истории от Живота
 • Тайната на вътрешния мир и удовлетвореност
 • Тайната на вътрешния мир и удовлетвореност втора част
 • 30 тактики за влияние с интегритет преди среща
 • Как да подобря Живота на другите
 • Как да изкарвам пари от това
 • Храна за мозъка
 • Дневник
 • Делегиране на стероиди

ЧАСТ 5 – ТАКТИКИ ЗА ВЛИЯНИЕ

 • Метафори
 • Скритите команди
 • Скритите въпроси
 • Развитие на нашите метапрограми
 • Адаптивност
 • Влияние чрез слушане
 • Позиция, позиция, позиция
 • Силата на тишината
 • Рамки, рамкиране, прерамкиране
 • Състояние, поведение, комуникация
 • Силата на хамелеона
 • От 0 до 1 и от 1 до 10
 • Стратегия за фрилансъри
 • Страха е GPS
 • Защо искат да си купят толкова много
 • Защо 100% гаранция на парите
 • Множителят на цената
 • Хипнотичен език
 • Какво означава възражението
 • Събиране на НЕ-та
 • Най-важната дума на света
 • Social proof
 • Scarcity
 • ВПС
 • Как продава лотарията
 • Спорът – изкуството на войната
 • Ин и Ян в изкарването на пари
 • В търсене на топлата вода
 • Как скъпия продукт се превръща в достъпен
 • От голямото към малкото и обратно
 • Как работи нашата нервна система – котви
 • Силата на личната история
 • Невидимия 5х съюзник
 • Хората говорят, как да използваме това
 • Партньорства win/win/win
 • Промоции и кроспромоции
 • Мафиотската оферта
 • Изграждане на общество
 • Каква е целта на заглавието
 • Какво мислиш ти
 • Конкретен или бля бля
 • Отваряне и затваряне на комуникацията
 • Силата на папагала
 • Ледоразбивачът във всяка ситуация
 • Брутална Честност
 • Емоционалната банкова сметка
 • Внимавай кого питаш
 • Ценообразуване на новото време
 • С кого обядваш
 • Спестяваш или продаваш
 • Хубавите момичета не танцуват
 • Правилото 10х
 • Най-умния в стаята
 • Тренировка за фокус
 • Какво да правиш ако те не идват
 • Силата на новото време
 • проДАВАЙ 1 на 1
 • проДАВАЙ по телефона
 • проДАВАЙ пред публика
 • проДАВАЙ пред камера
 • проДАВАЙ в интернет

ЗАЩО ХОРАТА КУПУВАТ?

 

Нека спрем за секунда и се замислим защо купуваме!

Защо правим каквото и да било, кое ни кара да действаме по начина, по който действаме, кое ни мотивира да кажем Да или Не?

Нека погледнем към рекламите – бизнес за милиарди, те до голяма степен влияят върху начина ни на мислене, хранене, обличане, влияят дори върху някои от нещата, в които вярваме или отричаме.

Рекламите са един от най-големите инструменти за въздействие, дори са по-големи може би и от образователната ни система.

Един ученик прекарва повече време, изложен на тези инструменти за влияние, отколкото в час.

Това, което можем да направим, е да разберем защо тези огромни компании непрекъснато инвестират милиарди в реклама и по какъв начин влияят на поведението ни, как ни карат да искаме да купим техния продукт или услуга.

Ние ежедневно се сблъскваме с безброй реклами, които имат една единствена цел – нещо да ни продадат!

Естествено, не всички постигат тази цел и именно затова написах тази книга. В нея ще можете да разберете защо едни хора могат да продават наистина успешно, а други – не, и какво можем да направим, за да бъдем от първите.

Да, знам, може би някои от вас вече са се усмихнали широко, казвайки си наум, че не продават нищо, те са просто дизайнери, учители, програмисти или просто майки и бащи.

Много е важно да осъзнаем, че ние всички продаваме!

Правим го постоянно със себе си и с хората наоколо, ние непрекъснато им продаваме продукти, услуги и най-вече ИДЕИ.

Нашият вътрешен диалог е непрекъсната продажба на идеи, концепции и вярвания.

Когато се вгледаме в дълбочина в нашите разговори и действия, започваме постепенно да осъзнаваме, че ние непрекъснато влияем на себе си и на другите, ние непрекъснато продаваме.

-Здравей, Еми! Реших да ти се обадя, защото съм в твоя квартал и имам малко време да се видим, искаш ли да слезеш и да пием по едно кафе?

-Не мога в момента, заета съм.

-Няма да ти отнемам много време, да се видим просто хей така, набързо, аз черпя!

-Хмм, в момента съм доста притисната от един глупав краен срок в работата и наистина няма да мога да дойда.

-Хайде де, само за малко, тъкмо малко ще се освежиш и ще можеш да си по-съсредоточена после, а и имам да ти разказвам някои много интересни неща за Петър.

-Добре де, ще сляза след две минути.

-Супер, чакам те!

Какво се случи току-що? Беше извършена продажба!

През по-голямата част от деня ни сме на автопилот и рядко забелязваме какво наистина правим… продаваме. Голямото предизвикателство е, че го правим несъзнателно (особено ако сме си мислили, че не го правим), а това поставя доста ограничения в процеса особено ако искаме да ставаме по-добри.

-Красене оглеждай се, преди да пресичаш улицата!

-Дааа, да, знам… (не се оглежда, няма осъществена продажба)

Както сами разбирате, умението да продаваме, е жизнено важно за нас и за хората, които обичаме.

Колкото по-добре продавате, толкова по-малко ще си личи, че го правите, защото хората не обичат да им бъде продавано, те обичат да си купуват.

Най-високото ниво на продаване е проДАВАНЕ!

Някои хора казват, че не искат да продават, че не се опитват да влияят на другите… Това е много ясен показател за тяхното ниво на осъзнаване. Ние влияем непрекъснато на себе си и на другите и когато разберем механизма, можем да се подобряваме, за да можем да влияем с интегритет.

Аз вярвам, че продаване е процес на Мотивиране, защото покупката се осъществява, когато човек е достатъчно Мотивиран да предприеме Действие (да купи).

Големият въпрос е какво мотивира хората да купят, какво ги мотивира да предприемат действие, какво ги мотивира да направят каквото и да било. Всъщност в основата на човешката психология лежи желанието да избегнем болката, и желанието да получим удоволствието. Когато купуваме, ние най-просто казано правим точно това, бягаме от болката и отиваме към удоволствието. Естествено, за всеки човек болка и удоволствие могат да бъдат много различни, някои от нас могат да откриват болка в нещата, в които други намират удоволствие, и обратно.

Наскоро си купувах мишка за компютъра. Тъй като съм от хората, които държат да имат най-доброто, изборът ми се сведе до два продукта. И двете мишки са за професионални геймъри, едната е 100лв, другата е 169лв. Продавачът ми каза, че няма да усетя абсолютно никаква разлика между двете и по-добре ще е да си взема по-евтината и да спестя 69лв. Той не разбираше моя мисловен процес и затова не знаеше как да ми ДАДЕ (проДАДЕ) това, което аз наистина исках. Това ме караше да се чувствам зле, караше ме да се чувствам неуверен, защото нямах неговата подкрепа (човек, който разбира, „експерта“), той не знаеше от какво имах нужда. На мишката за 169лв имаше малък златен надпис ELITE, който струваше много повече от 69лв за мен. В този случай болката от това всеки път, когато поглеждам към мишката си, да знам, че не съм си взел най-доброто, за да спестя 69лв, е огромна. Болката, че не съм получил най-доброто, нещото, което наистина искам, е неописуема. Болката, че не съм в елита и нямам най-доброто, е много по-голяма от стойността на 69лв за мен. Съпругата ми, която беше с мен, не можеше да повярва, че взимам това решение. Тя си купи мишка, която струваше 15лв, и беше много доволна, защото за нея всички мишки са еднакви. Най-същественото в тази случка е, че мишката няма никакво значение. Важното е какво ни мотивира да купим, какво ни мотивира да излекуваме раната (болката) и какво наистина ни носи удоволствие. Моята болка, че няма да имам най-доброто, е излекувана чрез тази покупка, на Бени болката, че не си заслужава да се хвърлят пари на вятъра, е излекувана от покупката на мишка за 15лв. Майсторът продавач ще ни проДАДЕ така, че да си тръгнем напълно удовлетворени от магазина и всеки път, когато ползваме този продукт, да сме напълно сигурни, че сме взели най-доброто решение. Майсторът продавач ни дава точно това, което искаме, той е хамелеон и се свързва с нашите нужди и желания, и ни ги проДАВА. ПроДАВАНЕТО е процес, в който ние намираме къде е раната на нашия клиент, показваме му, че тя съществува, и му помагаме да я излекува. Тук много хора се бъркат, че проДАЖБАТА е манипулативен процес, в който ние лъжем и мамим клиента. Точно заради това е много важно да различим продаването от проДАВАНЕТО. ПроДАВАНЕТО е влияние с интегритет, това е процес, в който ние напълно се свързваме с клиента, това е взаимодействие, в което ние напълно служим за изпълняването на желанията и нуждите на клиента, това е процес, в който ние откриваме раната му, показваме му я и му предлагаме различни варианти за нейното лечение чрез нашите продукти и услуги.

Манипулацията е процес, който се случва, когато няма рана, това е просто продажба, това са хора, които се опитват да създадат рана. Манипулацията не работи в дългосрочен план, защото ние не можем да създаваме рани, ние можем само да ги намираме и да  показваме колко е важно да се излекуват тези открити рани. Знам, че някой тук ще каже, че това е ужасно и как мога да прекарвам деня си в търсенето на „раните“ по хората, и още по-лошо, когато ги намеря, да ги притеснявам, като сипвам сол в тях.

Нека не забравяме, че голяма част от хората се разхождат с тези открити „рани“, които са отворени язви за всякакви проблеми и неприятности. Можем да си представим, че тези „рани“ са всъщност незадоволени нужди. По-нататък в книгата ще влезем в дълбочина за шестте човешки нужди, кои доминират при нас и при другите и как можем да ги задоволим. Всички ние имаме определени необходимости (рани), а майсторът продавач може бързо да разбере нашите нужди и да намери най-подходящия начин да ги задоволи предимно чрез продукти или услугите, които предлага. Човекът, който не може да продава, мисли само за своя продукт и собствената изгода, той не мисли за единствения важен в бизнеса му – КЛИЕНТА! Съществуват бизнеси без продукт, не съществуват бизнеси без клиенти. Как можем да откриваме раните на своите клиенти, познати, приятели, семейство? Добър въпрос! И отговорът му не е толкова черен или бял, както много неща в живота. На страниците на тази книга ще разбереш много за психологията на хората и кое ни кара да купуваме.

Както вече разбрахме, болката е нужда, но дали хората купуват само когато имат нужда от нещо?

Защо някои хора карат най-новия модел „Мерцедес“?

Отговорът е ясен, защото е добър транспорт…

Желанието е нещото, което се поражда преди нуждата, и да, когато желанието е много силно, то може да се превърне в нужда и пак да, когато нуждата е прекалено силна, тя може да се превърне в истинска болка. Когато прочетеш и осмислиш тази книга, с лекота ще можеш да откриваш раните, които са се създали от незадоволените нужди, които са произлезли от неудовлетворените желания.

Чувал съм от мои клиенти по личните ми консултации и обучения, че те не искат да досаждат на хората и да им продават неща, от които нямат истинска нужда. Добре е да се замислим, че ако нямахме желания, щяхме да живеем на едно много тъмно място. Ако купувахме само неща, от които имаме истинска нужда, тогава почти нямаше да има прогрес, нямаше как да се развиваме и да просперираме. Представяш ли си колко щеше да е скучен и сив животът, ако бяхме заобиколени само с нещата, от които имаме реална нужда? Всъщност хората купуват емоции, състояния и идентичности, които са породени от техните желания и нужди. За някои хора състоянието, в което се намират, докато карат най-новия модел „Мерцедес“, е много по-ценно от парите, които плащат за това. По този начин те влизат в това състояние, което удовлетворява тяхното желание, което задоволява тяхната нужда и лекува тяхната болка, и всеки майстор продавач трябва да разпознае този човек. След като го е разпознал, да размърда достатъчно „раната“, за да може клиентът наистина да усети колко важно е това за него и как може да бъде излекувана тази рана. Замисли се какво правят успешните реклами – тези мотивационни инструменти за влияние. Те не създават нужда (нуждата я има вече), те просто се свързват емоционално с теб, за да ти помогнат да откриеш тази нужда (болка) и съответно да си купиш определена студена напитка или пък да вземеш потребителски кредит примерно… Хората, които карат най-новия модел на марка автомобил, го правят заради чувството, което им дава тази кола, заради статуса, заради лукса, комфорта и най-вече за това, че са взели най-доброто. Техният мисловен процес на моменти може да бъде много прост и ясен, а именно: аз съм най-добрият и заслужавам най-доброто. Всеки път, когато клиентът „небрежно“ те попита кое е най-доброто, той ти показва своята рана и те моли за помощ. За тези хора болката от това да не карат най-добрата кола, е по-силна от месечните вноски, затова те купуват. За други хора болката от „прахосаните“ пари е по-силна от това да имат статус, лукс и най-доброто. За тях например покупката на най-новия модел автомобил от някоя скъпа марка е най-глупавото нещо на света, понеже за тези пари могат да си вземат да речем 12 по-евтини…

Когато болката от покупката е по-силна, хората не купуват!

Когато болката от НеПокупката е по-силна, хората купуват!

Една от най-големите грешки, които хората правят, когато продават, е да се съсредоточават върху продукта или услугата, много малко от тях се съсредоточават върху клиента, неговите желания, нужди и болки. Колкото повече се концентрираме върху клиента и върху това какво той иска, толкова по-добре можем да му служим и да му проДАДЕМ това, от което той наистина се нуждае.

Голяма част от хората не могат да проДАВАТ, защото галят клиентите с перце на място много различно от тяхната рана, те не искат да ги безпокоят, не искат да им се натрапват, не искат да ги притискат. Крайният резултат е, че клиентът живее остатъка от живота си, мъчейки се, с отворена рана, рана, която само истинските майстор проДАВАЧИ могат да излекуват.

Няма как да проДАДЕШ на необезпокоен клиент –  човек, който няма рана!

Няма как да проДАДЕШ, ако не дълбаеш в раната. Звучи приятно, нали? Сигурен съм, че някои от вас вече си мислят, че това не е този позитивен Юли, който те познават. Точно затова проДАЖБАТА не е за всеки. За нея майсторът проДАВАЧ плаща висока цена, цената на това никога да не му е комфортно, цената на това да дава повече стойност за клиентите си от всеки друг, цената да предпочете клиента вместо парите.

Това е най-позитивното нещо, което можеш да направиш за хората и за себе си, това е да проДАВАШ, когато намериш раната, раздразниш я стабилно така, че клиентът да го усети, след което да предложиш възможности как може тази рана да бъде излекувана чрез твоите продукти и услуги или да препоръчаш други такива, за да служиш на този човек по най-добрия възможен начин.

Ако самият ти не вярваш, че тази рана може да бъде излекувана с твоите продукти и услуги, най-доброто, което можеш да направиш, е да пренасочиш човека към някого, който може да му помогне, или просто да му кажеш, че нямаш това, от което има нужда той. Ако не можеш да бъдеш полезен, не пречи, доста често това е напълно достатъчно!

Наскоро една от клиентките ми се обади и каза, че е купила два билета за Ритрийт, който организирам, за нея и за съпруга ѝ. Попита ме как може да го накара да дойде, защото той се дърпал и не желаел да идва, но тя много искала. Беше напълно убедена, че този Ритрийт ще е много полезен за него. Това, което ѝ отговорих, е да не го води, да не го застъпва да идва насила, защото Ритрийтът няма да му бъде полезен, ако той няма желание. С това нещо аз съм напълно честен с нея и същевременно губя 2700лв (300лв е капарото, което не се връща). Какво правя аз? Аз проДАВАМ, аз мисля напълно за нея, поставям нейния интерес дори над своя, аз наистина искам да ѝ дам максималната стойност, най-доброто, на което съм способен. Две минути по-късно тя ми благодари и каза, че няма да върне капарирания билет, защото ще вземе баща си, който супер много искал да дойде.

Майсторът продавач винаги се съсредоточава в ДАВАНЕТО, той непрекъснато проДАВА, той има Мисия да служи на другите по най-добрия възможен начин.

Ако се притесняваш от това да не нараниш някого, защото натискаш надълбоко в раната му – Откажи се!

Ако не искаш да досаждаш на хората – Откажи се!

Ако искаш да става без болка – Откажи се!

Ако искаш да става с презентация, на която се говори за продукта – Откажи се!

Помни, че в много случаи болката е най-добрият лек и ако не си готов да причиниш моментна болка, за да излекуваш доживотна рана, по-добре не се захващай с това, ще изгубиш времето си, както и това на клиентите си.

ПроДАЖБАТА е процес, в който ние служим на клиента и лекуваме неговите рани. Ако знаем как да го правим, ще бъдем изключително полезни на много хора и ще изкарваме много пари от това. И не забравяй, че парите, които изкарваш, са тясно свързани със стойността, която даваш на света!

Колкото повече стойност даваш, на колкото повече хора я даваш, толкова повече пари ще изкарваш от това! Така че ако си казваш, че не изкарваш достатъчно пари, се замисли за две неща:

 • Колко стойност даваш?!
 • На колко хора?!

Най-богатите хора на света са хората, които са дали най-много стойност на най-много хора. Така че, ако искаш да имаш, проДАВАЙ, ако искаш да носиш стойност на хората, проДАВАЙ, ако искаш да оставиш следа, проДАВАЙ!

ТОЗИ САЙТ НЕ Е АКТИВЕН. МОЛЯ, ПРЕМИНИ КЪМ НОВИЯ - WWW.YULITONKIN.BG